تشییع پیکر خرسند از قربانیان فاجعه منا در لنگرود به روایت تصویر

، عصر یکشنبه پیکر غلامرضا خرسند یکی از جانباختگان فاجعه منا با حضور مردم و مسئولین در لنگرود از مقابل سپاه پاسداران ناحیه لنگرود تشییع و در مزار شهدای لنگرود تدفین شد.

به گزارش لنگرخبر، عصر یکشنبه  پیکر غلامرضا خرسند یکی از جانباختگان فاجعه منا با حضور مردم و مسئولین در لنگرود از مقابل سپاه پاسداران ناحیه لنگرود تشییع و در مزار شهدای لنگرود تدفین شد.

تاکنون پیکر ۹ تن از حاجیان به کشور منتقل و در لنگرود تشییع و تدفین شده اند ولی تاکنون خبری از حبیب ترابی و محمود ربیع نژاد، ۲ قربانی دیگر از سوی سازمان حج ارسال نشده است.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20)