گزارش تصویری از تجمع“نوجوانان عاشورایی” در آستان امامزاده حسن(ع)کومله

روز گذشته تجمع“نوجوانان عاشورایی” در آستان امامزاده حسن(ع)کومله برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر، روز گذشته تجمع“نوجوانان عاشورایی” در آستان امامزاده حسن(ع)کومله برگزار شد.

همزمان با ششمین روز ماه محرم و به منظور پاسداشت مقام شامخ قاسم بن الحسن (ع) شهید نوجوان واقعه عاشورا همایش نوجوانان عاشورایی با عنوان” احلی من العسل “برگزار شد .
این مراسم با مشارکت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان لنگرود، مدیریت آموزش و پرورش شهر کومله و پایگاه مقاومت شهدای کومله به اجرا در خواهد آمد.

photo_2015-10-21_09-35-53 photo_2015-10-21_09-36-01 photo_2015-10-21_09-36-04 photo_2015-10-21_09-36-13 photo_2015-10-21_09-36-20 photo_2015-10-21_09-36-24 photo_2015-10-21_09-36-27 photo_2015-10-21_09-36-30 photo_2015-10-21_09-36-33 photo_2015-10-21_09-36-36 photo_2015-10-21_09-36-42 photo_2015-10-21_09-36-58 photo_2015-10-21_09-37-01 photo_2015-10-21_09-37-05 photo_2015-10-21_09-37-08 photo_2015-10-21_09-37-14 photo_2015-10-21_09-37-17 photo_2015-10-21_09-37-20 photo_2015-10-21_09-37-27 photo_2015-10-21_09-37-32