مسافرانِ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۱ پرواز تهران – مشهد شاهد حضور ولی امر مسلمین جهان در هواپیما بودند. جمعیت که به یکباره از این اتفاق متعجب شده بودند، از محافظان خواستند که آقا را ببینند. آقا خودشان به تک تک صندلی ها سر زدند…   این فیلم تکه ای از لحظه ورود رهبر فرزانه انقلاب […]

مسافرانِ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۱ پرواز تهران – مشهد شاهد حضور ولی امر مسلمین جهان در هواپیما بودند. جمعیت که به یکباره از این اتفاق متعجب شده بودند، از محافظان خواستند که آقا را ببینند. آقا خودشان به تک تک صندلی ها سر زدند…

 

این فیلم تکه ای از لحظه ورود رهبر فرزانه انقلاب و استقرار در قسمت جلوی هواپیما می باشد.

برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید.