فرمانداران شرق گیلان تغییر میکنند

استان گیلان پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم با روندی رو به رشدی در بخش های مختلف رو به رو است حتی اگر این آمار کاغذی هم باشد باز هم جای شکر دارد ولی این اولین آزمون انتخاباتی دولت دکتر روحانی و تیم مدیریتی آن در استان گیلان می باشد که میطلبد بدون هیچ گونه طرفداری از جناح و گروه خاص، بی طرفانه به استقبال انتخابات اسفند بروند.

به گزارش لنگرخبر به نقل از رصدرودسر، بزودی و براساس شنیده ها ۵ فرماندار در گیلان که بخشی آنها از فرمانداران شرق استان هستند و با جریان فعال انتخاباتی از سویه نزدیکان دولت همکاری نکرده و تمایلی برای مهره چینی انتخاباتی ندارد تغییر می کنند .

خبر فشارها به برخی مسئولان عالی برای تغییر و تحول دستگاههای اجرایی و راس فرمانداری های دو شهر شرق گیلان می تواند این سوال را در ذهن ایجاد آیا اکنونزمان مناسبی برای جا به جایی سیاسی می باشد، یا این امر را باید از جایی خارج از تصمیم گیری معمول در استانداری جستجو کرد.

کسی نمی تواند اختیار تغییرات در مدیران را از دولت سلب نماید ولی به نظر می رسد این تغییرات نه تنها در راستای اعتدال نبوده بلکه از سوی کسانی باشد که پیروزی دولت را در انتخابات ۹۲ مدیون تلاش خود می دانند و از هر فرصتی برای سهم خواهی از دولت استفاده می کنند.

استان گیلان پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم با روندی رو به رشدی در بخش های مختلف رو به رو است حتی اگر این آمار کاغذی هم باشد باز هم جای شکر دارد ولی این اولین آزمون انتخاباتی دولت دکتر روحانی و تیم مدیریتی آن در استان گیلان می باشد که میطلبد بدون هیچ گونه طرفداری از جناح و گروه خاص، بی طرفانه به استقبال انتخابات اسفند بروند.

عدم آشنایی به منطقه و آداب و رسوم و گذشت چند ماه برای کنترل اوضاع می تواند هم باعث تلف شدن انرژی بسیاری از آثار نا مطلوب جابه جایی غیر کارشناسی در شهرستان های مورد اشاره بیان کرد و هم فردی که اینگونه برای انجام دستورات انتخاباتی وارد شود دیگر وقتی برای ارائه به مردم ندارد و از ترس تغییر فقط چشب چشب گویان انجام وظیفه می کند.

یک منبع آگاه در وزارت کشور با بیان اینکه تغییر و تحول در دو فرمانداری شرق گیلان در مرحله معرفی گزینه ها به وزارت کشور است افزود : اعتراضات مردمی به این موضوع سبب کندی سیر مراحل شده است.

وی افزود: یکی از معاونان استانداری گیلان پیگیر ایجاد تغییر است.

تغییر دو فرماندار شرق گیلان در آستانه انتخابات سبب نگرانی اقشار مختلف حزب الله و حتی اعتدال گرایان در شرق گیلان شده است .

بطوریکه گمانه زنی ها نشان می دهد که جریان فعال انتخاباتی و اصلاح طلبان بشدت بدنبال تغییر فرمانداران مذکور هستند .