عضو شورای شرق گیلانی که هیچ ابایی از دست اندازی به بیت المال ندارد و با افتخار اعلام میکند

گفته می شود در پی استیضاح شهردار یکی از شهرهای شرقی استان، تخلفاتی رخ داده است. گویا یکی از اعضای شورای این شهر که با شهردار سر ناسازگاری داشته است، از بودجه بیت المال امکاناتی را در اختیار نمایندگی یکی از رسانه های خبری در استان می گذارد و این رسانه را در دفتر خود مستقر می نماید تا به شدت بر شهردار این شهر بتازد. جالب آن که این عضو شورا هیچ ابایی از دست اندازی به بیت المال نداشته و همه جا با افتخار از این موضوع یاد می کند.

به گزارش لنگرخبر به نقل از خزر، شنیده های جالبی از گوشه و کنار استان به گوش می رسد.

شنیده شده است شهردار یکی از شهرهای شرق استان، در سوابق قبلی کاری خود از سوی منتقدان وقت، متهم به عضویت در یک فرقه ضاله بوده است. جالب آن که چندی بعد وی اقدام به انتشار برائت نامه ای در فضای مجازی نموده است. برائت نامه ای که البته نامی از آن فرقه در آن برده نشده بود. بعدها بیشتر در خصوص این شهردار خواهیم نوشت!

گفته می شود در پی استیضاح شهردار یکی از شهرهای شرقی استان، تخلفاتی رخ داده است. گویا یکی از اعضای شورای این شهر که با شهردار سر ناسازگاری داشته است، از بودجه بیت المال امکاناتی را در اختیار نمایندگی یکی از رسانه های خبری در استان می گذارد و این رسانه را در دفتر خود مستقر می نماید تا به شدت بر شهردار این شهر بتازد. جالب آن که این عضو شورا هیچ ابایی از دست اندازی به بیت المال نداشته و همه جا با افتخار از این موضوع یاد می کند.

اخیراً نماینده رشت اعتراضاتی را نسبت به عملکرد یکی از مدیران گیلان داشته است. گویا یکی از مهمترین اعتراضات به حقوق ۱۲ میلیونی این مدیر و ۸ میلیونی معاونین وی در شهریور ماه جاری بر می گردد. تغییر این مدیر قریب الوقوع به نظر می رسد.

گفته می شود یکی از نمایندگان چندی پیش در یکی از مساجد سخنرانی نموده و از طرح ترافیک شهردار دفاع جانانه ای کرده است. این دفاع اما گویا به مذاق شنوندگان اظهارات آقای نماینده خوش نمی آید و بسیاری از آنان پس از به جا آوردن نماز جماعت مسجد را ترک می کنند. آقای نماینده هم که از مضرات نارضایتی مردم به خصوص نزدیک به انتخابات آگاه است خیلی زود حرف خود را تغییر داده و حتی برای آنکه نشان دهد با کسبه همراه است، با تعدادی از آنان راهی شهرداری شده و به گفتگو با شهردار می نشیند بلکه بتواند با این کار رضایت کسبه را جلب کند.

شنیده می شود یکی از سایت های استان که ارتباط نزدیکی با یک نماینده دارد و رسانه های مخالف آقای نماینده را استیجاری می خواند، خود در خانه ای مستقر است که متعلق به یکی از پیمانکاران راه و شهرسازی است! جالب آن که علیرغم ضعف فراوان این پیمانکار در اجرای پروژه های محول شده، آقای پیمانکار همواره مورد حمایت مسئولان قرار گرفته و حتی یکی از مسئولان این پیمانکار را افتخار استان لقب داده است! گویا اعطای امکانات به نزدیکان آقای نماینده راهی برای کسب عنوان “افتخار استان” است!

شنیده شده است اظهارات چندی پیش جبار کوچکی نژاد در خصوص نقش فردی صاحب نفوذ در برداشت های غارت گونه شن و ماسه از بستر سفیدرود آن هم در یکی از روستاهای کوچصفهان، سبب حساسیت نهادهای نظارتی به این موضوع شده است تا آن جا که گروهی از پایتخت جهت رسیدگی به وضعیت موجود راهی کوچصفهان شده اند. امید است با تخریب گران محیط زیست برخورد لازم به فوریت صورت گیرد.