گزارش تصویری دسته جات لنگرود در شب تاسوعا

شب گذشته همزمان با شب تاسوعای حسینی، نوجوانان و جونان لنگرود با راه اندازی دسته جات حسینی اقامه عزا کردند.

به گزارش لنگرخبر، شب گذشته همزمان با شب تاسوعای حسینی، نوجوانان و جونان لنگرود با راه اندازی دسته جات حسینی اقامه عزا کردند.

 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22)