چه چیز از نگاه «شیخ نخودکی» شاه‌کلید بود؟ (۲)

        آیت‌الله حسنعلی اصفهانی مشهور به شیخ نخودکی ، زاده ۱۲۴۱ در اصفهان و متوفی ۷ شهریور ۱۳۲۱ در مشهد، فقیه، فیلسوف و از عرفا و اخلاقیون بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری بود.   وبگاه بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) می‌نویسد: نقل است جوانی نزد شیخ نخودکی آمد و گفت: سه […]

 

 

 

 

آیت‌الله حسنعلی اصفهانی مشهور به شیخ نخودکی ، زاده ۱۲۴۱ در اصفهان و متوفی ۷ شهریور ۱۳۲۱ در مشهد، فقیه، فیلسوف و از عرفا و اخلاقیون بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری بود.

 

وبگاه بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع) می‌نویسد: نقل است جوانی نزد شیخ نخودکی آمد و گفت: سه قفل در زندگی‌ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم! قفل اول این است که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم، قفل دوم اینکه دوست دارم کارم برکت داشته باشد و قفل سوم اینکه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

 

شیخ نخودکی فرمود: برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان و برای قفل سوم هم نمازت را اول وقت بخوان!

 

جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟

 

شیخ نخودکی فرمود: نماز اول وقت، «شاه کلید» است.