حکم اعدام مه‌آفرید در دست دادستان تهران (۲)

      به گزارش لنگرنیوزبه نقل از مهر ناصر سراج در گفتگویی، با بیان اینکه حکم نهایی و تائید شده ۳۷ متهم پرونده فساد بزرگ بانکی برای اجرا به دادستانی تهران ارجاع شده است گفت: اینکه سوال می شود حکم اعدام ۴ متهم ردیف اول این پرونده چه زمانی اجرا می شود باید گفت […]

 

 

 

به گزارش لنگرنیوزبه نقل از مهر ناصر سراج در گفتگویی، با بیان اینکه حکم نهایی و تائید شده ۳۷ متهم پرونده فساد بزرگ بانکی برای اجرا به دادستانی تهران ارجاع شده است گفت: اینکه سوال می شود حکم اعدام ۴ متهم ردیف اول این پرونده چه زمانی اجرا می شود باید گفت که دادستانی تهران مامور اجرای حکم متهمان است. متهمان به ترتیب در بسیاری از موارد هم به جزای نقدی و هم حبس و چهار نفر هم به غیر از جریمه و رد مال به اعدام محکوم شده است که به ترتیب باید این احکام اجرا شود.

وی در پاسخ به اینکه شما از سوی رئیس قوه قضائیه مامور رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده اید وضعیت این پرونده در چه مرحله ای است پاسخ داد: در مورد این پرونده من قصد صحبت کردن ندارم و پرونده در هر مرحله ای که باشد از سوی روابط عمومی قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود.