آیین سنتی مجمع دهی در روستای دریاکنار لنگرود به روایت تصویر

در این مراسم سنتی که در شبهای دهه ی محرم برگزار می شود زنان روستایی سینی های بزرگی (مجمع) حاوی غذاهای محلی که در منزل تهیه کرده اند را روی سر گذاشته و به مسجد روستا تحویل می دهند تا به وسیله این غذا ها عزاداران حسینی اطعام شوند.

به گزارش لنگرخبر، در این مراسم سنتی که در شبهای دهه ی محرم برگزار می شود زنان روستایی سینی های بزرگی (مجمع) حاوی غذاهای محلی که در منزل تهیه کرده اند را روی سر گذاشته و به مسجد روستا تحویل می دهند تا به وسیله این غذا ها عزاداران حسینی اطعام شوند.

 1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27) 1 (28) 1 (29) 1 (30) 1 (31) 1 (32) 1 (33) 1 (34) 1 (35) 1 (36)