تعزیه خوانی و آتش کشیدن نمادین خیام امام حسین(ع) به روایت تصویر

شامگاه امشب همزمان با غروب عاشور مراسم تعزیه خوانی و آتش کشیدن نمادین خیام امام حسین(ع) در صحن آستان امامزاده حسن شهر کومله برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر، شامگاه امشب همزمان با غروب عاشور مراسم تعزیه خوانی و آتش کشیدن نمادین خیام امام حسین(ع) در صحن آستان امامزاده حسن شهر کومله برگزار شد.

_MG_7271 _MG_7288 _MG_7329 _MG_7358 _MG_7379 _MG_7437 _MG_7496 _MG_7513 _MG_7515 _MG_7521 _MG_7529 _MG_7533 _MG_7538 _MG_7539 _MG_7543 _MG_7548 _MG_7564 _MG_7568 _MG_7570 _MG_7576 _MG_7580 _MG_7590 _MG_7601 _MG_7609 _MG_7620 _MG_7657 _MG_7668 _MG_7679 _MG_7685 _MG_7691