رئیس یک دانشگاه گیلان به دلیل عدم صدور مدرک غیر قانونی برای آقای م.م عزل شد

فلاحی پس از تحمل یک سال فشارهای جناب آقای م.م جهت صدور غیرقانونی گواهی لیسانس (بدون شرکت در کلاس ها و امتحان) برای پسر آقای م.م روز شنبه عزل شد. به گزارش لنگرنیوز به نقل از روشن خبر، دکتر فلاحی رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر گیلان پس از تحمل یک سال فشارهای جناب […]

فلاحی پس از تحمل یک سال فشارهای جناب آقای م.م جهت صدور غیرقانونی گواهی لیسانس (بدون شرکت در کلاس ها و امتحان) برای پسر آقای م.م روز شنبه عزل شد.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از روشن خبر، دکتر فلاحی رئیس دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر گیلان پس از تحمل یک سال فشارهای جناب آقای م.م جهت صدور غیرقانونی گواهی لیسانس (بدون شرکت در کلاس ها و امتحان) برای پسر آقای م.م روز شنبه مورخ ۲۶ بهمن عزل شد و سعید طاهری به جای وی منصوب گردید.

 

لازم به ذکر است این تغییر بدون هماهنگی با مقامات بالاتر صورت گرفته است.

 

این اتفاق در حالی رخ داده است که همسر آقای م.م نیز به عنوان مسئول بخش مهمی از یکی از دانشگاه های استان منصوب شده است.

 

قابل توجه است که آقای م.م یدطولایی در این گونه اقدامات غیرقانونی و منفعت طلبانه دارد.