جوابیه شهردار لنگرود در واکنش به خبر خزرآنلاین+ تصویر
جوابیه شهردار لنگرود در واکنش به خبر خزرآنلاین+ تصویر

چندی قبل خبری با تیتر شهردار لنگرود و مقابله با قانون بازنشستگان! در خروجی سایت خزرآنلاین قرار گرفت که حکایت از بازنشستگی شهردار لنگرود داشت(اینجا را بخوانید). وی جوابیه ای را به سایت ارسال کرده اند که تصویر آن عیناً بارگزاری می شود. به گزارش لنگرنیوز ، چندی قبل خبری با تیتر شهردار لنگرود و مقابله با […]

چندی قبل خبری با تیتر شهردار لنگرود و مقابله با قانون بازنشستگان! در خروجی سایت خزرآنلاین قرار گرفت که حکایت از بازنشستگی شهردار لنگرود داشت(اینجا را بخوانید). وی جوابیه ای را به سایت ارسال کرده اند که تصویر آن عیناً بارگزاری می شود.

به گزارش لنگرنیوز ، چندی قبل خبری با تیتر شهردار لنگرود و مقابله با قانون بازنشستگان! در خروجی سایت خزرآنلاین قرار گرفت که حکایت از بازنشستگی شهردار لنگرود داشت(اینجا را بخوانید).

وی جوابیه ای را به سایت ارسال کرده اند که تصویر آن عیناً بارگزاری می شود.