خروش دانش آموزان لنگرود در راهپیمایی ۱۳ آبان و اعلام انزجار از امریکا به روایت تصویر

مردم شهرستان لنگرود باز هم خروش انقلابی خویش را با مشتهای گره کرده و با شعار مرگ بر آمریکا در یوم الله ۱۳آبان به رخ جهانیان کشیدند.

به گزارش لنگرخبر، مردم شهرستان لنگرود باز هم خروش انقلابی خویش را با مشتهای گره کرده و با شعار مرگ بر آمریکا در یوم الله ۱۳آبان به رخ جهانیان کشیدند.

photo_2015-11-04_13-38-51 photo_2015-11-04_13-39-04 photo_2015-11-04_13-39-08 photo_2015-11-04_13-39-12 photo_2015-11-04_13-39-15 photo_2015-11-04_13-39-18 photo_2015-11-04_13-39-22 photo_2015-11-04_13-39-27 photo_2015-11-04_13-39-31 photo_2015-11-04_13-39-34 photo_2015-11-04_13-39-37 photo_2015-11-04_13-39-41 photo_2015-11-04_13-39-54
photo_2015-11-04_13-39-59 photo_2015-11-04_13-40-01