گزارش تصویری از طنین بلند “مرگ بر امریکا” در راهپیمایی ۱۳ آبان لنگرود
گزارش تصویری از طنین بلند “مرگ بر امریکا” در راهپیمایی ۱۳ آبان لنگرود

مردم شهرستان لنگرود باز هم خروش انقلابی خویش را با مشتهای گره کرده و با شعار مرگ بر آمریکا در یوم الله ۱۳آبان به رخ جهانیان کشیدند.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23) 1 (24) 1 (25) 1 (26) 1 (27)