روند دولت در استفاده از بازنشستگان ، روند خوبی نیست
روند دولت در استفاده از بازنشستگان ، روند خوبی نیست

این سوال از ابتدا از دولت مطرح بوده است و حتی در قالب یک طرح هم مطرح شد که متاسفانه رأی نیاورد. ما هم نسبت به این موضوع معترض هستیم زیرا روند دولت در استفاده از بازنشستگان ، روند خوبی نیست .   به گزارش لنگرنیوز رحمانی فضلی سه شنبه این هفته برای پاسخ به […]

این سوال از ابتدا از دولت مطرح بوده است و حتی در قالب یک طرح هم مطرح شد که متاسفانه رأی نیاورد. ما هم نسبت به این موضوع معترض هستیم زیرا روند دولت در استفاده از بازنشستگان ، روند خوبی نیست .

 

به گزارش لنگرنیوز رحمانی فضلی سه شنبه این هفته برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس خواهد رفت.

 

یکی از موضوعات سوالها علت به کارگیری افراد بازنشسته و عدم توجه و رعایت شایسته سالاری در انتصابات در وزارت کشور می باشد.

 

۸دی نیوز در گفتگو با حکیمی نماینده مردم رودبار از جزئیات آن سوال نمود که حکیمی در پاسخ گفت: بنده جزء سوال کنندگان نیستم .

 

وی در خصوص این سوال نمایندگان اظهار داشت: این سوال از ابتدا از دولت مطرح بوده است و حتی در قالب یک طرح هم مطرح شد که متاسفانه رأی نیاورد. ما هم نسبت به این موضوع معترض هستیم زیرا روند دولت در استفاده از بازنشستگان ، روند خوبی نیست .

 

وی ضمن تایید وجود این مشکل در استان گیلان بیان داشت: تذکر در این باره به دولت داده می شود و نه به استاندار .

 

حکیمی درباره این نکته که آیا نمایندگان گیلانی جزء سوال کنندگان از وزیر بوده اند، اظهار بی اطلاعی نمود.