نقاشی های انقلابی دانش آموزان لنگرودی در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان + تصاویر

ظهر امروز و در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان، تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر شهرستان لنگرود نقاشی های خود را در خصوص تسخیر لانه جاسوسی، استکبار جهانی، انقلاب بر روی کاغذهای ترسیم کردند.

به گزارش لنگرخبر، ظهر امروز و در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان، تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر شهرستان لنگرود نقاشی های خود را در خصوص تسخیر لانه جاسوسی، استکبار جهانی، انقلاب بر روی کاغذهای ترسیم کردند.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19) 1 (20) 1 (21) 1 (22) 1 (23)

photo_2015-11-04_13-39-59 photo_2015-11-04_13-40-01 photo_2015-11-04_13-39-54