دستور مدیرکل ورزش گیلان به رییس اداره لنگرود در خصوص غرق شدن جوانی در استخر لنگرود

پس از غرق شدن جوان لنگرودی در استخر خصوصی درلنگرود این استخر تا مشخص شدن دلیل حادثه تعطیل شد.

به گزارش لنگرخبر، درپی غرق شدن ذکریا کیهان پور جوان ۲۰ ساله لنگرودی در استخر مجموعه ورزشی خصوصی شایان این شهر، مسعود رهنما مدیرکل ورزش وجوانان گیلان از خداجو رییس اداره لنگرود خواست تا هرچه سریعتر گزارشی کامل از دلایل این حادثه تهیه کند.

رییس اداره ورزش وجوانان لنگرود نیز گفت : بررسی های اولیه نشان می دهد در زمان غرق شدن این جوان، منجی غریقی دراستخر حضور نداشت.

محمدعلی خداجو افزود : جسد این جوان به پزشکی قانونی این شهرستان منتقل شد واین استخرهم  تا مشخص شدن علت مرگ  و رفع نواقص تعطیل شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود با بیان امسال شهروندان ۳ بار از مسئولان مجموعه ورزشی شایان ، در خصوص حضور نداشتن منجی غریق در برخی ساعات و ضدعفونی نشدن آب استخر شکایت کردند افزود : باوجود اینکه به مالک این مجموعه ورزشی اخطار داده شده بود اما وی توجهی نکرد.