سنگ قبر سرخ هادی نوروزی + عکس
سنگ قبر سرخ هادی نوروزی + عکس

عصر امروز (پنج شنبه) مراسم اربعین هادی نوروزی در روستای کپورچال و با حضور ورزش دوستان و هواداران کاپیتان با تعصب بر سر مزار وی برگزار شد.

به گزارش لنگرخبر به نقل از هادی۲۴، عصر امروز (پنج شنبه) مراسم اربعین هادی نوروزی در روستای کپورچال و با حضور ورزش دوستان و هواداران کاپیتان با تعصب بر سر مزار وی برگزار شد.

36