امضای عجیب لاهوتی به نفع شهردار رشت با عنوان غیرواقعی!!

نکته جالب امضای لاهوتی با عنوان سخنگوی کمیسیون عمران در پای این نامه بوده در حالی که سخنگوی کمیسیون عمران از ماه ها قبل از نگارش این نامه، در زمان نگارش و همچنین تاکنون، منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس بوده و جناب لاهوتی فقط عضو کمیسیون عمران می باشند!

به گزارش لنگرخبر به نقل از خزر، چندی پیش بود که نامه ای با امضای سه نماینده خطاب به وزیر کشور به رشته تحریر در آمد که در آن جعفرزاده، تامینی و لاهوتی حمایت خود را از سیاست های شهرداری رشت در زمینه پیاده راه سازی اعلام کرده بودند.

هر چند حمایت جعفرزاده و تا حدودی تامینی از این طرح و سایر طرح های شهرداری رشت بنا به دلایلی!! چندان عجیب نبود اما نکته تامل برانگیز امضای نماینده لنگرود در پای این نامه بود! نامه ای که تماما به مسایل حوزه شهری رشت اختصاص داشت.

شاید به همت جناب لاهوتی تمام مشکلات موجود در حوزه انتخابیه ایشان برطرف شده بود و حالا ایشان وقت فراغت برای بررسی مشکلات حوزه شهری رشت پیدا کرده بودند! 

نکته جالب دیگر اما امضای لاهوتی با عنوان سخنگوی کمیسیون عمران در پای این نامه بوده است. این در حالی است که سخنگوی کمیسیون عمران در زمان نگارش این نامه و زمان حال، منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس بوده و جناب لاهوتی عضو کمیسیون عمران می باشند! حالا اینکه چرا آقای لاهوتی در زیر نامه به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران و به جای آقای آرامی امضا کرده اند، خود جای سوال است؟!!!