زن مصری برای جاسوسی موساد ، تن فروشی می کرد + کارت شناسایی
زن مصری برای جاسوسی موساد ، تن فروشی می کرد + کارت شناسایی

تجهیزات کشف شده از این زن چندین قبضه سلاح، لباس و ادکلن های جذب کننده ی جنسی بوده است. به گزارش لنگرنیوز به نقل از فرهنگ نیوز ، باتوجه به انتخابات آینده در مصر، دادگاه نظامی مصر سحر ابراهیم را به جرم همکاری با موساد و دستگاه اطلاعاتی انگلیس محاکمه می کند، طبق اعترافات اولیه […]

تجهیزات کشف شده از این زن چندین قبضه سلاح، لباس و ادکلن های جذب کننده ی جنسی بوده است.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از فرهنگ نیوز ، باتوجه به انتخابات آینده در مصر، دادگاه نظامی مصر سحر ابراهیم را به جرم همکاری با موساد و دستگاه اطلاعاتی انگلیس محاکمه می کند، طبق اعترافات اولیه این جاسوس دستگیرشده در اظهارات خود بیان کرد که با اغفال جنسی ححدود دویست شخصیت سیاسی و اداری مصری توانسته است اطلاعات مهمی را در اختیار موساد قرار دهد.

تجهیزات کشف شده از این زن چندین قبضه سلاح، لباس و ادکلن های جذب کننده ی جنسی بوده است.

طبق تحقیقات اولیه ی اداره ی اطلاعات مصر بیان کرد که درآمد روزانه این جاسوس ۵۰۰ یورو بوده است، وحتی تا مرز ۲۵۰۰ یورو بوده است.