به گزارش لنگر نیوز ، عیدانه ۸۵۰٫۰۰۰ ریالی امشب راس ساعت ۲۴ به حسا سرپرستان خانوار به ازای هر یک نفر واریز شد .   برای مستمری‌بگیران تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به ازای هر نفر مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب سرپرستان واریز گردید.   […]

 

 

 

به گزارش لنگر نیوز ، عیدانه ۸۵۰٫۰۰۰ ریالی امشب راس ساعت ۲۴ به حسا سرپرستان خانوار به ازای هر یک نفر واریز شد .

 

برای مستمری‌بگیران تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به ازای هر نفر مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب سرپرستان واریز گردید.

 

این مبلغ از صبح روز یک شنبه ۰۶-۱۲-۹۱ برای تمامی افراد قابل برداشت می باشد.