اهدا عضو بانوی لنگرودی به بیماران نیازمند
اهدا عضو بانوی لنگرودی به بیماران نیازمند

برخی از گوشه و کنار، اشتباه پزشک مربوطه را ناشی به کما رفتن این مادر لنگرودی میدانند که این مورد باید توسط متولیان امر پیگیری و در صورت اثبات اشتباه با خاطی طبق قانون عمل شود.

به گزارش لنگرخبر، سکینه نوذری یکی از بانوان لنگرودی مادر ۳۷ ساله ای بود که برای به دنیا آوردن فرزند به یکی از بیمارستان های لاهیجان منتقل و پس از عمل سزارین و به دنیا آمدم فرزندش، به دلیل عوارض ناشی از عمل سزارین به کما رفت و به بیمارستان رشت منتقل شد که در نهایت کما سکینه نوذری ابدی شد و فرزندش هیچ وقت مادرش را نخواهد دید.

برخی از گوشه و کنار، اشتباه پزشک مربوطه را ناشی به کما رفتن این مادر لنگرودی میدانند که این مورد باید توسط متولیان امر پیگیری و در صورت اثبات اشتباه با خاطی طبق قانون عمل شود.

بعد از فوت سکینه نوذری، خانواده وی برای حیات بخشیدن به چند بیمار نیازمند عضو، رضایت خود را در خصوص اهدا اعضا این مادر جوان اعلام کردند که دو کلیه وی به بیماران نیازمند پیوند زده‌شود.

در چند سال اخیر اشتباهات پزشکی، جان تعدادی از شهروندان میهنمان را گرفته است و لازم است تا دستگاه امر، نظارت بهتر و بیشتری در بیمارستان ها داشته باشند.

از سکینه نوذری به غیر از فرزند جدیدش، یک پسر دیگر هم به یادگار مانده است که هم اکنون در حال تحصیل می باشد.