برخی از اعضای انجمن ادبی حافظ، به فکر تنش هستند و دغدغه تریبون دارند
برخی از اعضای انجمن ادبی حافظ، به فکر تنش هستند و دغدغه تریبون دارند

اسماعیل یکتائی با بیان اینکه برخی در قالب انجمن ادبی، به دور فضای ادبی هستند، اظهار کرد : یکی از درس هایی که از دوران اسارتم آموختم صبر و تحمل است ولی خودتان قضاوت کنید که برخی چه کارها انجام دادند که کاسه صبرم لبریز شد.

به گزارش لنگرخبر، بر طبق آخرین شنیده ها، اسماعیل یکتایی که در تیر ماه گذشته به عنوان رئیس انجمن حافظ شهرستان لنگرود معرفی شده بود، از سِمَت خود استعفا داد.

یکتایی  در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر با صحت اعلام استعفای خود، در خصوص دلیل استفعا، گفت : حکم من برای انجمن ادبی موقت بود ولی یکی از بارزترین دلیل استعفایم قبل از پایان تاریخ حکم، عدم سازگاری برخی از اعضا با روحیات انجمن ادبی بود.

وی افزود : یکی از اهدافم برگزاری انتخابات و تشکیل شورای  ۵ نفره برای پیگیری مشکلات و موارد انجمن بود که با کارشکنی ها و عدم هماهنگی برخی مواجه شدم و برخی از اعضا همواره در فکر ایجاد تنش در انجمن بودند.

اسماعیل یکتایی با بیان اینکه برخی در قالب انجمن ادبی، به دور فضای ادبی هستند، اظهار کرد : یکی از درس هایی که از دوران اسارتم آموختم صبر و تحمل است ولی خودتان قضاوت کنید که برخی چه کارها انجام دادند که کاسه صبرم لبریز شد.

یکتایی اضافه کرد : برخی در انجمن ادبی حافظ به جای دغدغه ادبیات و انتشار فرهنگ، دغدغه تریبون دارند و به دنبال استفاده های شخصی برای رسیدن به امیان خود را دارند.

پ ن : حکم وی به عنوان رئیس تا پایان شهریور ماه بود، ولی تا برگزاری انتخابات برای تعیین هیات ۵ نفره امنا یا شورا و انتخاب یک رئیس از ۵ نفر، که تاکنون برگزار هم نشد، یکتایی مسئول این انجمن بود که ظاهرا به دلایلی که ذکر شد تاب ادامه کار را در انجمن ادبی حافظ لنگرود نداشت.