دنیای این روزهای “شعر رشت” درگیر مسائل حادی شده …
دنیای این روزهای “شعر رشت” درگیر مسائل حادی شده …

مهمترین مساله ای که فکر افراد دغدغه مند به ادبیات رشت را به خود مشغول کرده افت بسیار شدید کیفی این انجمن از روزهای اوج خودش است.

انجمن ادبی خاتم الانبیا با افت فشار روبرو شده است…

دنیای این روزای “شعر رشت” درگیر مسائل واقعا حادی شده، که شاید موضوع افت ادبی، افت کیفیت شعر ها و اساسا کم کار بودن شعرا کشوری باشد که در استان گیلان و رشت اپیدمی شده است. عده ای شبکه های اجتماعی را عامل اصلی این بیماری میدانند!

انجمن ادبی خاتم الانبیا که به روزهای دوشنبه اش معروف بود، بعد تصمیمات اتخاذ شده در زمان مسئولیت رضا نیکوکار، به روزهای شنبه تغییر یافت.

صندلی ریاست این انجمن معتبر گیلان، افرادی چون جلیل واقع طلب، آرش فرزام صفت، سیده زهرا حسینی، رضا نیکوکار و افراد دیگری را به خود دیده، اما در انتخابات آخر رئیس و هیئت رئیسه، اتفاقاتی رقم خورد که روح الله ملک زاده، جواد پیشنماز و سجاد حقیقت شناس از سمت خود استعفا دادند.

جدای از دلایل استعفای این افراد، مهمترین مساله ای که فکر افراد دغدغه مند به ادبیات رشت را به خود مشغول کرده افت بسیار شدید کیفی این انجمن از روزهای اوج خودش است.

در گزارش بعدی، دلایل استعفای هیئت رئیسه و افت چشمگیر انجمن در دو سه سال اخیر را جامع و کامل بررسی خواهیم کرد.