دلیل افزایش کنسرت های موسیقی در گیلان، پای کار نبودن افراد مذهبی است
دلیل افزایش کنسرت های موسیقی در گیلان، پای کار نبودن افراد مذهبی است

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دشمن در تلاش است تا فرصت تفکر و اندیشه را از جوانان سلب کند گفت: دلیل افزایش کنسرت های موسیقی در گیلان این است که افراد مذهبی پای کار نیستند و عقب کشیده اند.   به گزارش لنگرنیوز ، علی محمد جلوه در گفتگو با ۸دی نیوز، با […]

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دشمن در تلاش است تا فرصت تفکر و اندیشه را از جوانان سلب کند گفت: دلیل افزایش کنسرت های موسیقی در گیلان این است که افراد مذهبی پای کار نیستند و عقب کشیده اند.

 

به گزارش لنگرنیوز ، علی محمد جلوه در گفتگو با ۸دی نیوز، با اشاره به روند فزاینده اجرای کنسرتهای موسیقی در گیلان اظهار کرد: امروز جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در دورن و بیرون کشور باهم متحد شده اند.

 

وی با تاکید بر اینکه گروهی برای تهاجم فرهنگی از راه قانون وارد می شوند گفت: اگر شهوت تحریک شود، عقل فروکش می کند.

 

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دشمن در تلاش است تا فرصت تفکر و اندیشه را از جوانان سلب کند افزود: دلیل افزایش کنسرت هایموسیقی در گیلان این است که افراد مذهبی پای کار نیستند و عقب کشیده اند.

 

وی با بیان اینکه خفاش ها زمانی مانور می دهند که خورشید پشت ابرها پنهان شود افزود: در جنگ نرم، آن که اسکناس بدلی چاپ میکند جاهل نیست آنکه اسکناس را می خرد اشتباه می کند.

 

جلوه افزود: آن کس که این تولیدات به ظاهر فرهنگی را می سازد دشمن است و در راستای جنگ نرم و نوکری آمریکا گام بر می دارد.

 

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به شهادت صیاد شیرازی و احمدی روشن اظهار کرد: کشتن غیور و غیرت در یک راستا است چرا که، باتحریک شهوت، غیرت کشته می شود.