اولین کسی که تصویر خصوصی تان را منتشر کرد، خودتان بودید!!
اولین کسی که تصویر خصوصی تان را منتشر کرد، خودتان بودید!!

بی تردید فردی که حجاب را یک ارزش می پندارد، دست به انتشار تصویر کشف حجاب شده یک زن مسلمان نمی زند بلکه این عمل از آنانی انتظار می رود که سابقه شان نشان داده هیچ پایبندی و اعتقادی به مقوله حجاب ندارند.

به گزارش لنگرخبر، چندی پیش بود که مراسم سخنرانی یکی از فعالان اصلاح طلب در پی اعتراض برخی از حاضران در مراسم، نیمه تمام ماند. با این حال گویا حواشی این سخنرانی تمامی ندارد و پس از ادعای سایت های اصلاح طلب مبنی بر تعقیب سخنران توسط برخی از جوانان معترض که منجر به وارد آمدن خسارات شدید شد، حالا ادعاهایی در خصوص انتشار تصاویر خصوصی این فرد و یکی از نزدیکانش در فضای مجازی مطرح می شود.

هر چند ارتکاب چنین عملی از سوی هر فرد و با هر قصد و نیتی هم که باشد، منکر محسوب شده و مذموم و نکوهیده است، اما ذکر چند نکته در این میان ضروری است:

نخست باید به این سوال پاسخ داد که این تصاویر از چه طریق به دست منتشرکنندگان رسیده است؟ پاسخ در این نکته نهفته است که جناب سخنران چندی پیش خود اقدام به انتشار این تصاویر در شبکه های اجتماعی نموده است! نیت این فرد از انتشار این تصاویر حتی اگر تقلیدی مضحکانه از خط مشی روشنفکران غربی هم باشد، دیگر جای گله ای را باقی نمی گذارد. چرا که نمی توان پذیرفت فردی که خود چنین تصاویری را بی توجه به بازدید عموم بر شبکه های اجتماعی قرار می دهد، دغدغه ای در خصوص اشاعه آن داشته باشد!

دوم هم اینکه اصلا چگونه می توان مطمئن بود که این عمل توسط معترضان به اظهارات این فرد و همفکران آنان اتفاق افتاده باشد؟ آیا این احتمال وجود ندارد که برخی از همفکران جناب سخنران برای مظلوم نمایی بیشتر دست به چنین عملی زده باشند؟ بی تردید فردی که حجاب را یک ارزش می پندارد، دست به انتشار تصویر کشف حجاب شده یک زن مسلمان نمی زند (ولو اینکه این مسلمانی حتی در ظاهر امر باشد) بلکه این عمل از آنانی انتظار می رود که سابقه شان نشان داده هیچ پایبندی و اعتقادی به مقوله حجاب ندارند.

سوم اینکه اگر جناب سخنران واقعا مطمئن هستند که این عمل از سوی هم فکران خودشان صورت نپذیرفته است، چرا به مراجع قضایی برای دادخواهی مراجعه نمی کنند تا فرد یا افرادی که چنین اعمالی را مرتکب شده اند، به مجازات اعمال خود برسند؟!

این ادعا که دستگاه قضایی با مجرمان برخورد نخواهد کرد، ادعایی خنده دار و غرض ورزانه است. نگاهی به احکام دستگاه قضایی در خصوص معاون اول دولت سابق، دستگیری برخی اعضای سابق شورای شهر که البته ادعای اصولگرایی هم داشته اند و … همه شاهدی بر مدعای استقلال قوه قضاییه است و لذا اگر واقعا تمام این ها سناریویی برای بدنام کردن جوانان ارزشی و اصولگرا نیست و جناب سخنران واقعا دغدغه و تعصبی در این خصوص دارند، باید دادخواهی خود را به دادگاه صالحه تسلیم نمایند.

در پایان امید است مسئولان امر با جلوگیری از اعطای برخی مجوزها آن هم در برهه های حساس، مسببات تحریک احساسات جوانان ارزشی و ولایی را فراهم نیاورند.