وام ۲۵ میلیونی خودرو متوقف شد
وام ۲۵ میلیونی خودرو متوقف شد

پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو با اتمام سقف فروش ۱۱۰ هزار خودرو رسما متوقف شد.

به گزارش لنگرخبر، پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو با اتمام سقف فروش ۱۱۰ هزار خودرو رسما متوقف شد.