رفسنجانی ستایی اگر نام ندارد، نان دارد! / اسباب تخفیف هاشمی بر سر سفره بنده‌نوازی آیت الله!
رفسنجانی ستایی اگر نام ندارد، نان دارد! / اسباب تخفیف هاشمی بر سر سفره بنده‌نوازی آیت الله!

مرداد ۹۴ ذیل دو مرقومه (نادان دوست و خاکسارنامه) تبعات چنین دوستان نادانی را خدمت «آیت‌الله» گوشزد کردم. اما ظاهرا ایشان در سنت بنده نوازی و اعطای صله اخیر خود توجهی به شایستگی‌ها و بایستگی‌های مشارالیه نداشته که همین امر می‌تواند در آینده برای آیت‌الله هزینه افزا باشد.

به گزارش لنگرخبر، در پی خوش خدمتی‌های مدیر یک سایت اجاره‌ای به کارگزاران نامبرده به عنوان مشاور فرهنگی و رسانه‌ای هاشمی رفسنجانی معرفی شد.

«م-ف» مدیر سایت «ا» از گردانندگان روزنامه تعطیل شده «ا» می‌باشد، روزنامه‌ای که نام مدیر آن در پرونده مفاسد اقتصادی شهرام جزایری به میان آمد. سایت مورد اشاره معمولا به عقده‌گشایی علیه منتقدان هاشمی رفسنجانی و دولت می‌پردازد که آخرین آن عقده‌گشایی علیه آیت‌الله مصباح یزدی در نشریه طلوع صبح بود.

در پی صدور حکم مشاور هاشمی برای نامبرده، داریوش سجادی که فرد یاد شده را می‌شناسد، ضمن هشدار به هاشمی رفسنجانی نوشت: آبان ماه سال گذشته بود که طی مجادله‌ای که ایشان با بنده بر سر مقتدایشان ( آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ) به راه انداختند این بشارت را به ایشان دادم که صرف نظر از انتقادات به هاشمی نکته مهم آنست که سفره نعمت در آن اردو است و امروز با خبر انتصاب آن جوان به سمت مزبور بار دیگر ثابت شد خاکساری جواب می‌دهد و خوشبختانه جوان مزبور نیز «عاقبت بخیر» شد! اما جای یک تذکر به «استوانه انقلاب» باقی است و آن اینکه بر معمر صاحب تجربه‌ای مانند « هاشمی رفسنجانی » فرض است تا پس از سالها استخوان خرد کردن در دنیای سیاست لااقل در توزیع اشرفی و اعطای صله و تخصیص مسند به چاکران و جان‌نثاران،‌ دوری از شانیت را نیز برای آن خوش اقبالان در کسب نظر لطف و تفقد لحاظ فرمایند.
سجادی می‌افزاید: مرداد ۹۴ ذیل دو مرقومه (نادان دوست و خاکسارنامه) تبعات چنین دوستان نادانی را خدمت «آیت‌الله» گوشزد کردم. اما ظاهرا ایشان در سنت بنده نوازی و اعطای صله اخیر خود توجهی به شایستگی‌ها و بایستگی‌های مشارالیه نداشته که همین امر می‌تواند در آینده برای آیت‌الله هزینه افزا باشد. مشارالیه در حالی مفتخر به خلعت مشاورت رسانه‌ای معظم‌له شده‌اند که همین چند ماه پیش در دفاع از «آیت‌الله» از ناحیه ناآشنایی‌اش با لوازم و لواحق دنیای رسانه با بولد کردن آن بخش از اظهارات «آیت‌الله» بر روی جلد هفته نامه «طلوع صبح» مبنی بر «دیروز در کوچه روستایشان می‌گشتند؛ امروز انقلابی شده‌اند» ناخواسته اسباب تخفیف هاشمی و دادن گزک به مخالفان ایشان شدند! طبعا اگر فرضا هفته‌نامه ۹دی که مخالفت با «آیت‌الله» را طلایه‌داری می‌کند آن جمله را تیتر می‌زد چنین امری حرفه‌ای‌گری و تبحر و تقید و آشنایی با الزامات جهان رسانه و روزنامه‌نگاری معنا می‌شد. اما وقتی آن «عزیز السطان ثانی» از موضع جان‌نثاری و آستان‌بوسی جمله مزبور را در «طلوع صبح» که اشتهار به «هاشمی‌نامه» دارد؛ تیتر می‌کند. بدون آنکه متوجه شد این تیتر برای «آیت‌الله» بازخورد منفی نزد مخاطب دارد. چنین امری یعنی اشتباهی بر خوردن مشارالیه در خانواده مطبوعات! یعنی ناآشنایی و نابلدی و بی‌اطلاعی از مختصات ژورنالیسم!وی خاطر نشان کرد: سالوسی و آستان‌بوسی نیز برای خود آدابی دارد. لاقیدی بدان آداب بمثابه «دوستی خاله خرسه» خواسته یا ناخواسته اسباب خسران خسروان خواهد شد.

یادآور می‌شود چند ماه پیش عبدالحسین هراتی مشاور ارشد هاشمی بازداشت شد. وی که در برخی دیدارهای هاشمی رفسنجانی با هیئت‌های اروپایی حاضر بود، پس از فتنه ۸۸ از کشور گریخته و به طور مرتب به حضرت امام خمینی(ره)- در دفاع از نهضت آزادی و آقای منتظری – اهانت کرده اما پس از انتخابات سال ۹۲ به کشور بازگشته بود.