کلیک روی قدیمی‌ترین سایت جهان
کلیک روی قدیمی‌ترین سایت جهان

نخستین وب‌سایت اینترنتی با قدمت سه دهه گذشته همچنان قابل بازدید است.

به گزارش لنگرخبر، نخستین وب‌سایت اینترنتی جهان با پسوند دات‌کام که در ۱۵‌مارس ۱۹۸۵‌و توسط شرکتی به نام Symbolics راه‌اندازی شد، همچنان قابل بازدید است.

دامنه اینترنتی، Symbolics.com در زمینه توسعه زبان رایانه موسوم به Lisp راه‌اندازی شد اما پس از ورشکست شدن شرکت مالک آن بی‌استفاده ماند. در این سایت فقط می‌توان تصویر‌هایی از نمای چند ساختمان را دید. با وجود این، در جشن تولد ۳۰سالگی آن، این سایت همچنان قابل کلیک است.