نمایش ایران‌هراسی نتانیاهو برای مرکل! / کاریکاتور

انعکاس سایه انگشت نتانیاهو بر صورت صدراعظم آلمان تصویری از سبیل هیتلری بر بالای لب وی ایجاد کرده است !    

انعکاس سایه انگشت نتانیاهو بر صورت صدراعظم آلمان تصویری از سبیل هیتلری بر بالای لب وی ایجاد کرده است !