۶۲۲ روز از عمر دولت باقی مانده/ وعده صدروزه چه شد؟
۶۲۲ روز از عمر دولت باقی مانده/ وعده صدروزه چه شد؟

با گذشت ۸ صد روز، تنها دستاورد دولت، رکود سنگین و یک نامه از ۴ وزیر است که نشان می دهد در داخل دولت هم کسی به عبور شیخ از رکود اعتقادی ندارد.

لنگرخبر : شنبه سی ام آبان سال نود و چهار، ۸۳۸ روز از عمر دولتی که وعده صد روزه حل مشکلات اقتصادی داده بود، گذشته و از عمر ۱۴۶۰ روزه آن تنها ۶۲۲ روز باقی مانده است،

به گزارش گروه اقتصادی صراط، حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به صراحت وعده اقتصادی صدروزه ای را مطرح کرده بود که با گذشت زمان دولتی ها زیر آن زدند.

ابتدا اعلام شد که وعده شیخ، نه حل برخی مشکلات اقتصادی بلکه تنها ارائه وضعیتی از گذشته بوده؛ سپس وعده های دیگری داده شد و کار به شش ماه بعد حواله شد؛ باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه اکنون با گذشت ۸ صد روز و قریب به ۵ شش ماه، تنها دستاورد دولت در حوزه اقتصادی، رکود سنگین در حوزه های گوناگون و البته یک نامه پرحاشیه از ۴ وزیر است که نشان می دهد در داخل دولت هم کسی به رفت آمدهای چندباره روحانی از رکود اعتقادی ندارد.

حال سوالی که مطرح است اینکه، اکنون که بیش از ۸ صد روز گذشته و حدود ۶ صد روز دیگر باقی مانده، آیا امیدی به یک تحول اقتصادی وجود دارد؟

آیا دولتی که در مقابل هر مشکلی تحریم ها و در مقابل هر انتقادی از کم کاری اش، توافق وین را علم کرده، اکنون که هر دو این موارد – به زعم دولت – برطرف شده و یا در روزهای آینده خواهد شد، خواهد توانست تکانی به اقتصاد دهد یا همان گونه که از شواهد برمی‌آید، معجزه ای در کار نیست و چه بسا شاهد عقبگرد با تداوم رکود هم باشیم؟