انتخاب جعفرزاده به عنوان رئیس مجمع نمایندگان با قرعه کشی بوده نه کسب اکثریت آرا!
انتخاب جعفرزاده به عنوان رئیس مجمع نمایندگان با قرعه کشی بوده نه کسب اکثریت آرا!

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود،گفت: اینکه برخی رسانه ها مدعی شده اند که جعفرزاده با کسب اکثریت آرا رئیس مجمع شده است، صحت ندارد.

به گزارش لنگرخبر، امروز سایت دیارمیرزا متعلق به خواهرزاده غلامعلی جعفرزاده مدعی شده بود که با جعفرزاده، با اکثریت آرا به عنوان رئیس مجمع نمایندگان گیلان انتخاب شده است.

این خبر در حالی در خروجی سایت دیار میرزا قرار گرفت که یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار خزر گفت: اینکه برخی رسانه ها مدعی شده اند که جعفرزاده با کسب اکثریت آرا رئیس مجمع شده است، صحت ندارد.

وی ادامه داد: انتخاب ریاست مجمع نمایندگان گیلان هر ۶ ماه به صورت قرعه کشی برگزار می شود.