نص صریح قانون درست تر است یا تفسیر دولت؟
نص صریح قانون درست تر است یا تفسیر دولت؟

با توجه به نزدیک شدن اجرای برجام سخنگوی دولت در مورد هیات نظارت و روند اجرایی و ارایه گزارش دولت در مورد اجرای برجام بنا به روال همیشگی در نشست هفتگی خود اظهاراتی قابل تحملی را ابراز داشته است.

به گزارش لنگرخبر، با توجه به نزدیک شدن اجرای برجام سخنگوی دولت در مورد هیات نظارت و روند اجرایی و ارایه گزارش دولت در مورد اجرای برجام بنا به روال همیشگی در نشست هفتگی خود اظهاراتی قابل تحملی را ابراز داشته است.

محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود اظهار داشت:باید همه موضوعات برجام را به این هیات واسپاری کنیم و این هیات نیز گزارش خود را به مقام معظم رهبری تقدیم می کند. این که از فردا هر کسی بگوید چیزی که اتفاق افتاده، مورد نظر نبوده، سنگ روی سنگ بند نمی شود.

تیتر یکی از سایت های حامی دولت که با روی کار آمدن دولت یازدهم شروع به فعالیت کرده این است که”هیات نظارت بر اجرای برجام فقط به رهبری گزارش می دهد”.

اگر این برداشت از این خبر سخنگوی دولت را بر فرض درست بگیریم ۲ پیام با خود به همراه خواهد داشت.یک اینکه اگر در آینده اتفاقی در مورد اجرای برجام افتاد این تفکر را برای مخاطبین القا حواهد کرد که رهبری در جریان ریز اجرای برجام بوده است و اگر انحرافی داشته باشد با تذکر رهبری همراه خواهد شد و دیگر لزومی ندارد که مجلس یا نمایندگان مجلس وارد این موضوع شده و به عنوان یه مسئله دست و پا گیر موجب کندی اجرای این توافق بشوند و این پوششی برای دولت خواهد بود تا زیر چتر چنین تحلیلی دست بازتری برای هرگونه اقدامی به دور از چشم مردم و دیگر نهاد های نظارتی داشته باشد.چرا که تجربه چنین کاری را در جریان توافقات داشته ایم که دولت و تیم مذاکره کننده  و حامیان آنها مدعی این بوده اند که رهبری از ریز مذاکرات باخبر است و این خبر به سرعت با تکذیبیه دفتر رهبری مواجه شد.

دوم اینکه این میتواند برای مجلس حامل پیامی باشد با این مضمون که دولت نسبت به حسن اجرای برجام به مجلس پاسخ گو نخواهد بود.این پیام اگر چنین باری با خود داشته باشد باید به این سخنان چنین پاسخ داد که اولا طبق اصل ۷۶ قانون اساسی،مجلس حق تحقیق و تفحص از تمام امور کشور را دارد دوما با مصوبه اخیر مجلس در تاریخ۲۳/۷/۹۴  در مورد قانون اقدام متناسب دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام،طبق تبصره اول آن وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای برجام را هر سه ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی گزارش دهد و همچنین این کمیسیون باید هر شش ماه یکبار این گزارش را در صحن علنی مجلس ارائه نماید.

اما با توجه به آگاهی و بصیرت مردم و تجربیات گذشته در این دو سال که بارها شاهد چنین دست از این کارها بوده ایم و با شانه خالی کردن دولت در بحران ها  و انداختن تقصیر به گردن دولت قبل و زیر بار نرفتن دولت به خطوط قرمز رهبری چه در مذاکرات و چه در سیاست داخلی از قبیل اقتصاد مقاومتی و و ناهماهنگی دولت با توجه به بحران های بوجود آمده در منطقه در سیاست خارجه ما را براین خواهد داشت که با آگاهی ای بیشتر و دقیق تر سخنان رهبری را پیگیری کنیم و مطالبه گر این سخنان از دولت باشیم.

اما برعکس ما باید به دولت محترم تدبیر و امید بگوییم که اگر قرار باشد که سنگ روی سنگ بند شود باید قانون در این کشور حاکم شود نه تفسیر قوه مجریه،که در واقع قوه مجریه در قانون اساسی جز اجرای قانون کار ویژه‌ی دیگری ندارد و این به سود دولت هم خواهد بود تا به دور از جنجال های تفسیری به اهتمام کارهای اجرایی خود بپردازد.