تصاویری از کودکی تا جوانی پوتین
تصاویری از کودکی تا جوانی پوتین

تصاویری از کودکی تا جوانی پوتین

عکس مدرسه ای پوتین در سن پترزبورگ – ۱۹۶۰

142489_284

عکس کلاسی پوتین با هم کلاسی هایش (ردیف اول نشسته نفر سوم از راست) سال ۶۵-۱۹۶۴

ولادیمیر پوتین در سال ۱۹۷۵
142490_873

رقص پوتین با النا یکی از همکلاسی هایش در یک مهمانی دانشجویی در لینن گراد

142494_798

ولادیمیر پوتین جوان در حال تمرین جودو با پاپیل وسلی شستاکوف در لنینگراد – ۱۹۷۱

ولادیمیر پوتین با همسرش لودمیا و دخترش ماشا – ۱۹۸۵

142493_464

ولادیمیر پوتین و والدینش روزهایی قبل از اعزام به آلمان ۱۹۸۵

ولادیمیر پوتین در زمامداری شهرداری سن پطرزبورگ سال ۱۹۹۴

عکس مدرسه ای پوتین در سن پترزبورگ – ۱۹۶۰