حیات تازه امیرعلی ۳ ساله، به سه بیمار نیازمند اهدا عضو + تصویر

اهدا عضو امیرعلی ۳ ساله حیات تازه به زندگی به سه بیمار نیازمند عضو بخشید.

به گزارش لنگرخبر، اهدا عضو امیرعلی ۳ ساله حیات تازه به زندگی به سه بیمار نیازمند عضو بخشید.

امیر علی توحیدی کودک ۳ ساله اهل شهرستان لنگرود که به اختلالات انعقادی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده برای اهداء عضو، جان سه بیمار را نجات داد.

مهدی توحیدی پدر امیر علی در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر گفت : بعد از اینکه از حیات فرزندم مایوس شدم به اهدا عضو فرزندم رضایت دادیم تا اگر امیر علی در دنیا نیست حداقل چند نفر دیگر بتوانند حیات بیشتری داشته باشند.

اهداء کلیه و کبد امیر علی توحیدی باعث حیات مجدد سه بیمار نیازمند اهدا عضو شد و پیکر وی نیز صبح امروز در آرامستان لنگرود تدفین شد.

در آبان ماه گذشته نیز اعضا سکینه نوذری از لنگرود که بر اثر اشتباهات پزشکی و عوارض ناشی از عمل سزارین به کما رفت به چند بیمار نیازمند اهدا شد.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5)