نمایندگان رشت نباید بگذارند که نماینده لنگرود در امور بازار رشت دخالت کند

نماینده رشت گفت : ما نمایندگان رشت نباید بگذاریم که نماینده شهر لنگرود در امور بازار رشت دخالت نماید و نگرانی های بازاریان را دو چندان کند.

به گزارش لنگرخبر، جبار کوچکی نژاد در رابطه با جلسه روز پنجشنبه نمایندگان رشت با استاندار گیلان اظهار داشت: در این جلسه بر روی دو مساله تاکید کردیم، یکی خانه های نسقی بدون پروانهای که ساخته می شود و  امتیاز انشعاب آب، برق و گاز آن را به آسانی صادر نمی کنند که این موجب شده تا بسیاری دست به کار انشعاب غیرقانونی بزنند که این امر آسیب هائی را موجب شده است.

وی در ادامه گفت: قرار بر این شد که آن هائی که خانه نسقی بدون پروانه دارند انشعابات خود را دریافت نمایند و در این موارد با زمین هائی که به حریم دولت تجاوز نموده و یا در حریم رودخانه، خانه سازی نمودند تفاوت قائل شوند.
مهندس کوچکی نژاد در رابطه با بحث پیاده روسازی بافت مرکزی شهر نیز اظهار داشت: در جلسه با استاندار که با حضور شهردار رشت برگزار شد نگرانی های بازار را به گوش مدیران رساندم و تاکید نمودم بازاری که روزی هزاران کامیون به جبهه می برد مستحق این بی مهری نیست.

وی در ادامه تصریح نمود: در دیدار چند روز پیش خود از شهرداری به روشنی دیدم که بازار تعطیل شده است و بهتر است فکری به حال این موضوع بنمایند، قبل از این که نهادهای قضائی وارد شوند.
کوچکی نژاد در ادامه ابراز داشت: درست نیست به جای توجه به بازار ، برای به کرسی نشاندن حرف های خود از نمایندگان شهرهای دیگر بخواهند که بازار رشت را تعطیل نمایند.

وی ادامه داد: ما نمایندگان رشت نباید بگذاریم که نماینده شهر لنگرود در امور بازار رشت دخالت نماید و نگرانی های بازاریان را دو چندان کند.
نماینده رشت در مجلس همچنین بیان داشت: شهردار رشت در این جلسه اذعان کرد که فصل اجرای پروژه اشتباه بزرگی بود و همه حضار در جلسه نیز فصل بد پروژه را اذعان نمودند.

وی در ادامه تاکید کرد: شهردار همچنین از بابت بی اعتنایی بازار عذرخواهی نمودند و قول دادند که نواقص پروژه اصلاح شود و از همین رو قرار بر این شد پروژه بن بست نباشد و ماشین های عبوری حرکت نمایند و محدوده ترافیک شامل بعد مسافت و زمان آن را کاهش دهند.

وی در انتها گفت: با توجه به نزدیکی شب عید، بازاری ها در آستانه ورشکستگی و مردم سرگردان هستند و امیدواریم با این مصوباتی که قرار است با کمک استاندار انجام شود از بازاریان دلجویی شود.