اهدا خون هلال احمری ها در روز داوطلب + تصویر

همزمان با روز داوطلب، فرماندار شهرستان لنگرود و اعضا جمعیت هلال احمر و دیگر مدیران شهرستان،‌اهدا خون کردند.

به گزارش لنگرخبر، همزمان با روز داوطلب، فرماندار شهرستان لنگرود و اعضا جمعیت هلال احمر و دیگر مدیران شهرستان،‌اهدا خون کردند.

photo_2015-12-07_23-10-09 photo_2015-12-07_23-10-13 photo_2015-12-07_23-10-17 photo_2015-12-07_23-10-22 photo_2015-12-07_23-10-25 photo_2015-12-07_23-10-30