هموطنان زرتشتی در مجلس + تصویر
هموطنان زرتشتی در مجلس + تصویر

تعدادی از هموطنان زرتشتی به عنوان میهمان، درجلسه دیروز مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند.

240793_923 240794_224 240795_326