قرار نبود دولت اعتدال، حزبی شود/ اقتصاد باز هم سیاسی شد
قرار نبود دولت اعتدال، حزبی شود/ اقتصاد باز هم سیاسی شد

یحیی آل‌اسحاق گفت: «قرار نبود که دولت، دولت حزب اعتدال شود، قرار بود دولت ملی و دولت پدر باشد. اما کم‌کم شکل دولت حزبی به خود گرفت.»

به گزارش لنگرخبر، یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «افکارخبر» با اشاره به سیاسی شدن اقتصاد در دولت یازدهم و تکرار دوباره اشتباهات تاریخی، اظهار داشت: «مساله‌ای که در حال حاضر دولت با آن درگیر است، هماهنگ نشدن جریانات و دیدگاه‌های داخلی نسبت به مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.»

وی با بیان این‌که فضای خشن اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که وجود دارد را دولت نتوانست هماهنگ کند، افزود: «هم‌اکنون به جای این‌که دولت به مانند یک پدری باشد که همه را زیر پوشش خود بگیرد، یک طرف قضیه و یک جریان و حزب شده است.»

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: «قرار نبود که دولت، دولت حزب اعتدال شود، قرار بود دولت ملی و دولت پدر باشد. اما کم‌کم شکل دولت حزبی به خود گرفت.»

آل‌اسحاق با بیان این‌که در شرایط کنونی کشور نیاز به انسجام و استفاده از همه توان دارد، عنوان کرد: «البته در طرف مقابل نیز مخالفانی وجود دارد و آن‌ها انتقادات خود را شروع کردند، اما گروه وسط که گروه مخاطبان دولت و قریب به اتفاق جامعه هستند، دنبال اعتدال، عقلانیت و حمایت از دولت هستند.»

وی تاکید کرد: «دولت در رابطه با مسایل اقتصادی باید همه ظرفیت‌های کشور را به بازی بگیرد.»