قیمت استاندارد بنزین باید ۱۷۶۰تومان باشد

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به اینکه براساس قانون، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، باید تابع قیمت ارز و قیمت فوب خلیج فارس باشد، گفت: اگر این فرمول قیمت‌گذاری اعمال شود، قیمت بنزین در سال آینده باید ۱۷۶۰ تومان و قیمت گازوییل ۱۸۵۰ تومان شود. به گزارش لنگرنیوز ، نصرالله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف […]

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به اینکه براساس قانون، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، باید تابع قیمت ارز و قیمت فوب خلیج فارس باشد، گفت: اگر این فرمول قیمت‌گذاری اعمال شود، قیمت بنزین در سال آینده باید ۱۷۶۰ تومان و قیمت گازوییل ۱۸۵۰ تومان شود.

به گزارش لنگرنیوز ، نصرالله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، گفت: مصرف گاز در ایران به اندازه مصرف گاز اتحادیه اروپاست که البته بخش عمده‌یی از آن در بخش خانگی سوزانده می‌شود.

 

پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی به دلیل بالارفتن قیمت ارز، اثرات این طرح کاملا از بین رفت. مقرر شده بود براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی براساس ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس و قیمت گاز براساس ۷۵ درصد قیمت گاز صادراتی تعیین شود که چنین اتفاقی رخ نداد.

 

وی با اشاره به اینکه براساس قانون، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، باید تابع قیمت ارز و قیمت فوب خلیج فارس باشد، تصریح کرد: اگر این فرمول قیمت‌گذاری اعمال شود، قیمت بنزین در سال آینده باید ۱۷۶۰ تومان و قیمت گازوییل ۱۸۵۰ تومان شود.

 

براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت نفت کوره ۱۴۶۰ تومان و همچنین نرخ نفت سفید نیز باید به ۱۸۵۰ تومان افزایش یابد. مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به اینکه نرخ گاز در کشور بسیار پایین است، گفت: مصرف گاز در ایران به اندازه مصرف گاز اتحادیه اروپاست که البته بخش عمده‌یی از آن در بخش خانگی سوزانده می‌شود.

 

اگر قرار باشد که نرخ گاز براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد، قیمت هر مترمکعب آن باید از ۷۰ تومان به ۱۸۷۰تومان افزایش یابد. هم‌اکنون برای گاز طبیعی ۸۴ درصد یارانه پرداخت می‌شود، رای بنزین ۷۷ درصد و برای گازوییل ۸۱ درصد یارانه توسط دولت پرداخت می‌شود. امسال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان سوخت در کشور سوزانده شد که پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۳ این رقم به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یابد./۵۹۸