انتصاب حامی فتنه در وزارت بهداشت
انتصاب حامی فتنه در وزارت بهداشت

یکی از حامیان فتنه ۸۸ در وزارت بهداشت پست گرفت. به گزارش لنگرنیوز به نقل از دانا، جمشید حاجتی به عنوان دبیر شورای آموزش علوم پایه و بهداشت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان منصوب شد. وی جزء امضا کنندگان بیانیه ۱۲۰ پزشک در اعتراض به برخورد با فتنه گران بعد از انتخابات سال ۸۸ […]

یکی از حامیان فتنه ۸۸ در وزارت بهداشت پست گرفت.

به گزارش لنگرنیوز به نقل از دانا، جمشید حاجتی به عنوان دبیر شورای آموزش علوم پایه و بهداشت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و درمان منصوب شد.

وی جزء امضا کنندگان بیانیه ۱۲۰ پزشک در اعتراض به برخورد با فتنه گران بعد از انتخابات سال ۸۸ بود.

وی همچنین از حامیان میر حسین موسوی قبل و بعد از انتخابات سال ۸۸ بود.