روستوف به دنبال جذب سومین بازیکن ایرانی
روستوف به دنبال جذب سومین بازیکن ایرانی

بازیکن جوان تیم فوتبال راه‌آهن مورد توجه مسئولان باشگاه روستوف روسیه قرار گرفته و پیشنهاد این باشگاه روسی به دست مدیران باشگاه راه‌آهن رسیده است.

به گزارش لنگرخبر، باشگاه روستوف روسیه که سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی را در اختیار دارد به دنبال جذب سومین بازیکن ایرانی خود است و در همین راستا مسئولان این باشگاه روسی پیشنهادی را برای جذب بازیکن تیم راه‌آهن به این باشگاه ارسال کردند.

میلاد محمدی بازیکن جوان تیم راه‌آهن مورد توجه مسئولان تیم روستوف است و آنها در همین راستا ایمیلی به باشگاه راه‌آهن فرستاده‌اند و خواهان جدی جذب این بازیکن هستند.

قرار است مسئولان باشگاه راه‌آهن تا ۱۰ روز آینده پاسخ این پیشنهاد را بدهند و فعلا مشغول بررسی این پیشنهاد هستند اما احتمال این که این نقل و انتقال انجام شود زیاد است.

میلاد محمدی به دلیل اینکه دوران سربازی را در تیم عقاب سپری کرده‌ مشکلی از بابت سربازی و خروج از کشور هم ندارد.