آمریکا زیر برجام خواهد زد
آمریکا زیر برجام خواهد زد

کارگردان فیلم تبلیغاتی روحانی نوشت: زیر میز برجام هم خواهند زد نه الآن البته وقتی آخرین ذره از اورانیوم از ایران خارج شد …

به گزارش لنگرخبر، حسین دهباشی کارگردان فیلم تبلیغاتی روحانی در شبکه‌های اجتماعی مطلبی را به‌شرح ذیل نوشت:

نشان به نشانی امضای اوباما بر حاشیه قانون نابودکننده صنعت ایرانگردی کشورمان که زیر میز برجام هم خواهند زد نه الآن البته وقتی آخرین ذره از اورانیوم از ایران خارج شد و قلب نیروگاه اراک از جا درآمد و آخرین سانتریفیوژ که از چرخش ایستاد، هیهات که حتی نخواهند گذاشت چرخ زندگی مردم ما بچرخد… .