محرومیت و جریمه نقدی برای بازیکن رهگستران لنگرود

کمیته انضباطی رای خود را درباره تخلف بازیکن تیم فوتبال رهگستران لنگرود صادر کرد.

به گزارش لنگرخبر، دیدار تیم های تهران مبدل و رهگستران لنگرود برگزار شد و کمیته انضباطی با توجه به فحاشی به داور مسابقه که از سوی روح اله فلاح بازیکن تیم رهگستران لنگرود رخ داد، وی را به دو جلسه از همراهی تیمش محکوم کرد. همچنین وی باید دو میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.