محرومیت و جریمه نقدی برای بازیکن رهگستران لنگرود

به گزارش لنگرخبر، دیدار تیم های تهران مبدل و رهگستران لنگرود برگزار شد و کمیته انضباطی با توجه به فحاشی به داور مسابقه که از سوی روح اله فلاح بازیکن تیم رهگستران لنگرود رخ داد، وی را به دو جلسه از همراهی تیمش محکوم کرد. همچنین وی باید دو میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

author ۲۹ آذر ۱۳۹۴
author 316 views