بازدید رئیس سازمان حج کشور از خانواده قربانیان لنگرودی فاجعه منا + تصویر

ظهر امروز رییس سازمان حج و زیارت کشور در سالن جلسات فرمانداری شهرستان از خانواده جانباختگان منا لنگرود و رودسر بازدید کردند.

به گزارش لنگرخبر، ظهر امروز رییس سازمان حج و زیارت کشور در سالن جلسات فرمانداری شهرستان از خانواده جانباختگان منا لنگرود و رودسر بازدید کردند.

سعید اوحدی با عذرخواهی از خانواده جانباختگان به دلیل تاخیر چند ساعته گفت : در جمع خانواده های جانباختگان در رامسر بودیم که دلیل تاخیر ما بود که از این تاخیر پوزش میخواهم.

متن سخنرانی اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت کشور را میتوانید اینجا بخوانید.

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) 1 (19)