اولین گروه کاروان راهیان نور اعزام شدند
اولین گروه کاروان راهیان نور اعزام شدند

عصر امروز(پنج شنبه) اولین گروه کاروان راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

به گزارش لنگرنیوز ، عصر امروز(پنج شنبه) اولین گروه کاروان راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

در این مرحله ۵۰۰ نفر در قالب ۱۳ اتوبوس به مدت ۵ روز اعزام شدند.

زائران از مناطق فتح المبین ، هویزه ، اروند کنار ، شلمچه ، طلائیه و دهلاویه بازدید می کنند.