۶ هزار اصله نهال در روز درختکاری کاشته شد
۶ هزار اصله نهال در روز درختکاری کاشته شد

رئیس منابع طبیعی لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : ۶ هزار نهال در ۱۰ گونه متنوع در پارک فجر و دانشگاه آزاد لنگرود و مناطق دیگر در شهرستان کاشته شد. به گزارش لنگرنیوز ، همزمان با سراسر کشور در لنگرود نیز ۶ هزار اصلح نهال در لنگرود کاشته شد. رئیس منابع طبیعی […]

رئیس منابع طبیعی لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : ۶ هزار نهال در ۱۰ گونه متنوع در پارک فجر و دانشگاه آزاد لنگرود و مناطق دیگر در شهرستان کاشته شد.

به گزارش لنگرنیوز ، همزمان با سراسر کشور در لنگرود نیز ۶ هزار اصلح نهال در لنگرود کاشته شد.

رئیس منابع طبیعی لنگرود در گفت و گو با لنگرنیوز گفت : ۶ هزار نهال در ۱۰ گونه متنوع در پارک فجر و دانشگاه آزاد لنگرود و مناطق دیگر در شهرستان توسط مسئولین شهرستان کاشته شد.

 

عابدینی افزود : به منظور ترویج فرهنگ درخت کاری و استفاده از هوای پاک ۳۰۰ نهال به پایگاه های جمع آوری جشن نیکوکاری در شهرستان اهدا شد تا به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد.

 

وی اظهار کرد : رو جمعه ۱۶ اسفند ماه بعد از اتمام نماز جمعه نهال های سنوبر و کاج به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد.

 

عابدینی با تاکید بر کاشت نهال و استفاده از هوای پاک و طبیعت سالم گفت : با همکاری نهاد ها و دهیاری ها در طول هفته منابع طبیعی نهال هایی در نظر گرفته شده است و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.