جوابیه دفتر ارتباطات نماینده لنگرود به خبر شعار های تند علیه لاهوتی

به گزارش لنگرخبر، به نقل از خبرگزاری بین المللی کاسپین از رشت، دفتر ارتباطات و مراجعات مردمی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبر منتشر شده مبنی بر خبر بیرون کردن نماینده لنگرود از روستای شکرکش جوابیه ای بهکاسپین ارسال نمود.

کاسپین با احترام به نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی جوابیه را باز نشر می دهد، در این جوابیه آمده است:

مدیر مسئول محترم خبرگزاری کاسپین

سلام علیکم
با احترام در خصوص خبر منعکس شده در خبرگزاری شما با عنوان “در یک جلسه انتخاباتی رخ داد نماینده لنگرود را بیرون کردند /شعار های تند علیه لاهوتی ” که در روز یکشنبه ۲۹ آذر ماه درج شد ، بدینوسیله به استحضار می رساند در نوشتن خبر و انعکاس آن توسط خبرنگاران که امین مردم هستند ،اصل درستی و صداقت اگر پیش رو نباشد زمینه ی نگرانی امنیت اجتماعی را در پی خواهد داشت و آنچه به عنوان تیتر آمده :

۱_ جلسه انتخاباتی نبوده است.

۲_ در فضای صمیمی و همنشینی با اهالی که بسیار پرشور نیز بوده زمینه ی پرسش و پاسخ فراهم و یک نفر از شرکت کنندگان جلسه سوال خاصی مطرح نمودند آن هم در رابطه با مشکلات روستایی و پاسخ منطقی جهت پیگیری های بعدی ارائه شد.

۳_هیچگونه شعاری بر علیه نماینده ی مردم شریف لنگرود در مجلس شورای اسلامی مطرح نشد که در تیتر اصلی این قضیه آمده است.
و اما

شایسته است طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات و پرهیز از شنیده ها جهت خبرگیری و شخصیت افراد را زیر سوال بردن در اسرع وقت تصحیح خبر مورد اشاره انجام پذیرد تا این شائبه برای عموم به خصوص شهروندان لنگرودی و نقل قول هایی که سایر رسانه ها از آن بهره برده اند رفع شائبه صورت پذیرد.

دفتر ارتباطات و مراجعات مردمی مهرداد لاهوتی
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی

author ۳۰ آذر ۱۳۹۴
author 1,174 views