تغییر کاربری باغات موجی از نگرانی را در کشور ایجاد کرده است

لاهوتی گفت: تغییر کاربری باغات موجی از نگرانی را در کشور ایجاد کرده زیرا با روند موجود تا سال آینده باغات بسیاری در کشور تغییر کاربری داده خواهند شد.

به گزارش لنگرخبر،مهرداد بائوج لاهوتی در توضیح طرح اصلاح  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، گفت: تغییر کاربری باغات موجی از نگرانی را در کشور ایجاد کرده زیرا با روند موجود تا سال آینده باغات بسیاری در کشور تغییر کاربری داده خواهند شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تغییرات کاربری به وی‍‍ژه در استان‌های شمالی منجر به تغییر کاربری باغات چای شده تا جایی که تنها حدود ۲۱ هزار هکتار از باغات چای باقی مانده است.

وی با یادآوری تغییر کاربری حدود ۶ هزار هکتار از مزارع برنج، ادامه داد: همچنین حدود ۸ هزار هکتار از باغات توت در استان‌های شمالی تغییر کاربری داده اند.

وی افزود: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در استان‌های دیگر نیز رواج یافته و این به دلیل نبود شفافیت قوانین است لذا با انجام اصلاحاتی در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی راهکارها برای جلوگیری از تغییر کاربری ارائه می شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: در یکی از بندهای طرح مذکور سازمان ثبت اسناد موظف می‌شود قبل از صدور مجوز برای تفکیک زمین‌ها از جهاد کشاورزی استعلام بگیرد این در حالی است که پیش از این اقدامات به این شیوه عمل نمی‌شد.

عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس، تصریح کرد: طرح مذکور از باغات و مزارع و کشاورزی صیانت خواهد کرد البته در این طرح جرایمی هم برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (۲۴ آذر ماه) با تقاضای رسیدگی به طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها طبق اصل ۸۵ موافقت کردند.