توجیهات دیپلمات‌های کشورمان بدتر از مصوبه ضدایرانی آمریکاست

رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: هنوز آمریکا تحریم‌های گذشته را برنداشته، قانون جدید علیه ایران تصویب می‌کند، با این وضعیت شکست سیاست خارجی و اقتصادی دولت مشخص شده و خوب است، دولت شجاعانه این شکست خود را اعلام کند.

به گزارش لنگرخبر، سهراب صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید در همایش علمی «بررسی خسارت‌ها و پیامدهای فتنه ۸۸»، گفت: فتنه ۸۸ محصول شکست آمریکا در عراق از ایران و برخی داخلی‌ها که به هر وسیله‌ای می‌خواستند در سال ۸۸ به قدرت برسند، بود.

وی افزود: آمریکایی‌ها در سال ۸۷ حاضر بودند که بحث هسته‌ای ایران را بپذیرند، اما برخی داخلی‌ها به آنان پیغام دادند که صبر کنید، ما در انتخابات پیروز می‌شویم و به پاستور می‌آییم، تا آن زمان آمریکایی‌ها باور نداشتند که می‌توانند در ایران افرادی را پیدا کنند که برای آنان عمل کنند.

رئیس سازمان بسیج اساتید عنوان کرد: برخی در گذشته تلاش کردند با خواب‌هایشان مسلمات امام خمینی(ره) را تحریف کنند، اما نتوانستند حال شعار می‌دهند که بعد از امام(ره) راه امام(ره) منحرف شده است.

صلاحی با بیان اینکه بالاترین دستاورد علمی ایران، صنعت هسته‌ای بوده و هست که به تعبیر آمریکایی‌ها این صنعت امروز ۸۰ درصد زمین گیر شده، گفت: هسته‌ای را دادند تا تحریم‌ها لغو و چرخ زندگی مردم بچرخد اما دیدید که نشد.

رئیس سازمان بسیج اساتیداضافه کرد: هنوز آمریکا تحریم‌های گذشته را برنداشته، قانون جدید علیه ایران تصویب می‌کند، با این وضعیت شکست سیاست خارجی و سیاست اقتصادی دولت مشخص است و خوب است دولت شجاعانه شکست سیاست خارجی خود را اعلام کند.

عضو هیات علمی دانشگاه اظهار داشت: بدتر از کار آمریکایی‌ها، توجیه اقدام آمریکا توسط دیپلمات ارشد ما است، اوباما قانون علیه ایران را امضا کرده بعد می‌گویند جان کری نامه نوشته و به ما قول داده است!